Dienstverlening

Dienstverlening

U heeft samen met Nieuwe DAG Arbodienstverlening de regie in handen!

Wij bieden onze dienstverlening tegen scherpe tarieven aan en geven u -
indien gewenst - advies over de te nemen stappen (zie Stappenplan bij ziekte).
Indien hierbij een deskundige ingezet dient te worden, zullen wij vooraf de
kosten met u bespreken en bepaalt u of dit wenselijk is.


Basis Abonnement (enkel gebruik van CompuCase)
Voor die werkgever die zelf de regie wil houden:

⇒   Werkgever heeft een eigen Casemanager;

⇒   Werkgever krijgt toegang tot CompuCase;

⇒   Nieuwe DAG Arbodienstverlening biedt géén begeleiding
binnen de Wet Verbetering Poortwachter;

⇒   Werkgever is verantwoordelijk voor het gehele re-integratietraject.

Jaarlijkse kosten: € 23,50 per medewerker excl. BTWFlex Abonnement (gebruik van CompuCase + begeleiding op declaratiebasis)

Voor die werkgever die zelf de regie wil houden met
Nieuwe DAG Arbodienstverlening als “backup”:

⇒   Werkgever krijgt toegang tot CompuCase;

⇒   Nieuwe DAG Arbodienstverlening biedt op declaratiebasis
begeleiding binnen de Wet Verbetering Poortwachter.

Jaarlijkse kosten: € 23,50 per medewerker excl. BTW


Uitgebreid Abonnement (gebruik van CompuCase + vaste verrichtingen)

Hét abonnement voor die werkgever die “verzorgd” wil worden en
samen met Nieuwe DAG Arbodienstverlening de regie wil hebben:

⇒   Werkgever krijgt toegang tot CompuCase;

⇒   Attendering te nemen stappen Wet Verbetering Poortwachter;

⇒   Signalering frequent verzuim en ketenverzuim;

⇒   De werkzaamheden binnen de eerste 6 weken (behalve inzet bedrijfsarts en
opstellen Plan van Aanpak door Nieuwe DAG Arbodienstverlening).

De werkzaamheden welke buiten het abonnement vallen zullen
middels de "maandelijkse verrichtingen" worden gefactureerd.
Voor verrichtingen als de inzet van een bedrijfsarts en arbeidsdeskundig
onderzoek vragen we vooraf akkoord aan werkgever .

Jaarlijkse kosten: € 74,- per medewerker excl. BTWKosten (externe) deskundigen en diensten


Administratie tarief € 92,50 excl. BTW per uur

    ⇒  Dossier opbouw conform Wet Verbetering Poortwachter


Casemanager € 135,- excl. BTW per uur

⇒   Opstellen + 6-wekelijkse bijstelling Plan van Aanpak (richtlijn 30 min)

⇒   Opstellen Eerstejaarsevaluatie (richtlijn 30 min)


Bedrijfsarts € 210,- excl. BTW per uur

⇒   Eerste spreekuur (richtlijn 60 min) incl. opstellen Probleemanalyse

⇒   Vervolgspreekuur (richtlijn 50 min) incl. opstellen Terugkoppeling

⇒   Opstellen Functionele Mogelijkheden Lijst (richtlijn 30 min)


Arbeidsdeskundig Onderzoek € 1.150,- excl. BTW.

Op het moment dat niet duidelijk is dat uw werknemer zijn eigen werk volledig kan hervatten,
zal de Bedrijfsarts een Arbeidsdeskundig Onderzoek voorstellen. Dit onderzoek kan helderheid bieden.
De Arbeidsdeskundige onderzoekt of werkhervatting mogelijk is en zo ja, of dit bij de eigen werkgever
kan (bijvoorbeeld door aanpassingen van de werkplek of een andere functie) of dat dit alleen bij een
andere werkgever mogelijk is (2e Spoor). Als werkgever bent u verplicht dit te (laten) onderzoeken.
Doet u dit niet, dan riskeert u een loonsanctie van het UWV.


2e Spoor traject

Zodra duidelijk is dat werknemer niet meer kan terugkeren bij de eigen werkgever, dient het
2e Spoor traject te worden opgestart. Offerte 2e spoor is op aanvraag.